sorting

sorting
rikiavimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Objektų išdėstymas į eilę pagal kurį nors jų parametrą, skaičių – pagal jų dydį, žodžių – pagal raidžių ↑rikiavimo eilę abėcėlėje ir pan. Rikiuoti galima dvejopai: ↑didėjančiai arba ↑mažėjančiai. Jeigu objektai skaidomi į kelias grupes, tai sakoma, kad jie rūšiuojami. Rūšiavimas gali būti panaudotas kaip pagalbinis rikiavimo veiksmas. Objektai surūšiuojami į grupes (rūšis), po to grupės sujungiamos ir gaunama surikiuotų objektų eilė. Atkreipiame dėmesį, kad anglų kalboje neskiriamos rikiavimo ir rūšiavimo sąvokos. Tai reikia turėti omenyje verčiant programas. Yra įvairių rikiavimo metodų. Labiau žinomi: spartusis, ↑sąlajinis rikiavimas, ↑rikiavimas burbulo metodu, Šelo metodu. Jie skiriasi sudėtingumu ir rikiavimo sparta, kuri taip pat priklauso nuo rikiuojamų duomenų pradinio sutvarkymo. Vieni duomenys gali būti sparčiau surikiuojami vienu metodu, kiti – kitu. atitikmenys: angl. sorting ryšiai: dar žiūrėkrikiavimas burbulo metodu dar žiūrėkrikiavimo eilė dar žiūrėkrikiuoti didėjančiai dar žiūrėkrikiuoti mažėjančiai dar žiūrėksąlajinis rikiavimas palyginkrūšiavimas siauresnis terminasdaugialygis rikiavimas siauresnis terminasleksikografinis rikiavimas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Sorting — For the sorting of sediment, see Sorting (sediment). Sorting type Sorting is any process of arranging items in some sequence and/or in different sets, and accordingly, it has two common, yet distinct meanings: ordering: arranging items of the… …   Wikipedia

  • Sorting — Sort Sort, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n. {Sorting}.] 1. To separate, and place in distinct classes or divisions, as things having different qualities; as, to sort cloths according to their colors; to sort wool or thread according… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sorting — Synonyms and related words: EDP, analysis, analyzing, appraisal, arrangement, assessment, assortment, cataloging, categorization, classification, classifying, codification, collating, computer technology, computer typesetting, computing, culling …   Moby Thesaurus

  • sorting — rūšiavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. classification; sort; sorting vok. Sortieren, n; Sortierung, f rus. сортировка, f; упорядочение, n pranc. classement, m; tri, m; triage, m …   Automatikos terminų žodynas

  • sorting — rūšiavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skirstymas rūšimis. atitikmenys: angl. sorting rus. рассортировка; сортирование; сортировка …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sorting — medicininis rūšiavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sužeistųjų būklės įvertinimas ir jų skirstymas gydymo ir evakuacijos tikslais. Jie rūšiuojami pagal sužeidimo laipsnį, tipą ir galimybę išgyventi, nustatoma gydymo ar evakavimo pirmenybė …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sorting — rūšiavimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Objektų skirstymas į grupes (rūšis) pagal tam tikrą požymį: spalvą, tipą ir pan. Jeigu objektai išdėstomi į eilę, tai tada sakoma, kad jie rikiuojami. Rūšiavimas buvo intensyviai naudojamas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • sorting — noun 1. the basic cognitive process of arranging into classes or categories • Syn: ↑classification, ↑categorization, ↑categorisation • Derivationally related forms: ↑categorize (for: ↑categorization), ↑ …   Useful english dictionary

  • Sorting office — or Processing and Distribution Center (P DC; name used by the United States Postal Service (USPS)[1]) is any location where postal operators bring mail after collection for sorting into batches for delivery to the addressee,[2] which may be a… …   Wikipedia

  • sorting office — noun A place where mail that has been posted is sorted by destination • • • Main Entry: ↑sort * * * sorting office UK [ˈsɔː(r)tɪŋ ˌɒfɪs] US [ˈsɔrtɪŋ ˌɔfɪs] noun [countable] [singular sortin …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”